رفتارهاي توليدمثلي

-بلوغ: وقوع بلوغ در بين گربه‌هاي مختلف متفاوت است. ماده‌ها ممكن است 5-4 ماهگي براي بلوغ آماده شوند و يا تا يكسالگي بالغ نشوند. نرها طي 4 ماهگي خود ترشح آندروژن‌ها را شروع مي‌كنند، اما معمولاً بلوغ جنسي تا اينكه گربه به 15-12 ماهگي نرسد رخ نمي‌دهد. گربه‌هاي سيامي و شرقي (orientel) زودتر از گربه‌هاي ايراني بالغ مي‌شوند.

-چرخه‌هاي جنسي: گربه‌هاي وحشي يك فصل جف‌گيري در سال دارند. ولي گربه‌هاي اهلي براي دوبار، سه بار و حتي چهار بار جفت‌گيري در سال آماده هستند.

گربه‌هايي كه در نيم كره‌شمالي زمين زندگي مي‌كنند، نهايتاً دوره چرخه جنسي 15 روزه دارند كه بين اواخر ژانويه و جون (Jone) است ولي براي خيلي از گربه‌ها اين چرخه تا سپتامبر طول مي‌كشد. ماده‌هايي كه در اواخر تابستان به دنيا مي‌آيند مي‌توانند در اواخر ژانويه همان سال وارد مرحله جفت‌گيري شوند، بنابراين ممكن است نسبت به ماده‌هايي كه در بهار يا اول تابستان به دنيا مي‌آيند زودتر مادر شوند.

يك چرخه فحلي بين 18 تا 24 روز طول مي‌كشد. دوره فحلي اگر جفت‌گيري رخ دهد حدود 4 روز است. اگر جفت‌گيري اتفاق نيفتد اين دوره بيشتر از 10-5 روز مي‌شود.

ماده‌ها تخمك‌گذاري القايي دارند، بنابراين تخمك‌گذاري با تحريك جفت‌گيري رخ مي‌دهد. تخمك‌گذاري 27 ساعت پس از جفت‌گيري اتفاق مي‌افتد. اگر حاملگي ايجاد نگردد ماده‌ها وارد مرحله آبستني كاذب شده و به سيكل ديگر تا 36 روز بعد وارد نخواهد شد.

تخمك‌گذاري مي‌تواند بوسيله تحريك واژن (مثلاً با پارچه نخي) القاء شود، در نتيجه وارد آبستني كاذب شده و با فاز فحلي تا 36 روز آينده وارد نخواهد گرديد.

-جفت‌گيري: گربه‌ها موجوداتي منزوي هستند، در نتيجه نمي‌توان فرض كرد و جنس دقيقاً در زمان باروري تخمك كه تنها 24 ساعت زنده مي‌مانند با هم باشند. به همين دليل است كه ماده‌ها تخمك‌گذاري نمي‌كنند مگر با تحريك توسط جفت‌گيري.

از آنجائيكه آلت نرها در بعضي گونه‌ها كه تخمك‌گذاري خودبه‌خودي دارند سطح صاف دارد و در بعضي گونه‌ها كه سطح خاردار دارد تخمك‌گذاري القاء دارند به نظر مي‌رسد خاردار بودن آلت براي اين روند (تخمك‌گذاري) مهم باشد. حضور اينها در واژن توسط پالس‌هاي عصبي به هيپوتالاموس مي‌رود كه زنجيره واكنش‌هاي هورموني را فعال مي‌كند و در نتيجه تخمك‌ها از تخمدانها آزاد مي‌شوند(6-5 تخمك در يك زمان). اين واقعه 36-25 ساعت پس از جفت‌گيري زمان احتياج دارد. اسپرم‌ها تا 48 ساعت پس از انزال زنده‌اند و خاصيت خود را دارا مي‌باشند.

گربه ماده فحل خود را روي زمين پهن مي‌كند (درحاليكه سرش به يك طرف است) و بعد مي‌چرخد پس سرش را بين پنجه‌هايش مي‌مالد يا خود را تميز مي‌كند. او زمان زيادي را در حاليكه كپلش بالاست و پاهايش حركت مي‌كند مي‌گذارند. صداهايي كه جنبه همراهي براي همه را دارد، صدايي گرفته و خشن كوتاه است كه خصوصاً در گربه‌هاي سيامي مي‌تواند اعصاب خوردكن باشد.

اگر چندين نر به نزديكي او بواسطه صدا و فرومون‌هاي جنسي كه آنها آن را از فواصل دور تشخيص مي‌دهند، كشيده شوند، به واسطه به چنگ آوردن او با هم وارد جنگ مي‌شوند. نر برنده مي‌تواند به او دسترسي يابد، ولي ابتدا گربه ماده فرار مي‌كند. او ممكن است به خود بپيچد يا خود را به اجسام بمالد اما اگر نر نزديك‌تر شود ماده آب دهان به سمت او پرت كرده و با پنجه با او برخورد مي‌كند. اين تعقيب و گريز ممكن است براي مدتي ادامه يابد اما به تدريج گربه ماده به نر اين اجازه را مي‌دهد تا او را بو بكشد. وقتي گربه ماده نهايتاً حاضر به قبول نر شد او قوز مي‌كند، پاها خم مي‌شود، چشم‌ها نيمه بسته، گوشها كمي عقب، دم به كناري مي‌رود تا فرج نمايان گردد. در جفت‌گيري گربه نر با مشت‌هاي خود پوست شل پشت گردن ماده را چنگ مي‌زند. گربه نر با پاهاي قدامي خود از ناحيه بازوي ماده او را در آغوش مي‌گيرد و پاهاي خلفي خود را به ناحيه تهيگاه ماده چنگ مي‌كند. نهايتاً وقتي دخول با موفقيت انجام گرديد، عمل انزال طي چند ثانيه رخ مي‌دهد.

هنگامي كه نر عقب مي‌كشد ماده جيغ بلندي زده و به خود پيچيده و از چنگ نر خارج مي‌شود، برمي‌گردد تا در تنبيه دردي كه كشيده با پنجه ضربه‌اي به نر بزند و بعد تا فاصله كوتاهي مي‌دود.

هيچ معاشقه‌اي مشابه اولين جفت‌گيري در جفت‌گيري هاي بعدي وجود ندارد. در مراحل ابتدايي ممكن است هشت جفت‌گيري در محدوده زماني 20 دقيقه اتفاق افتد. اما با گذشت زمان آنها بيشتر منزوي مي‌شوند.

دوره جفت‌گيري 4-3 روز است و ابتدا جنس نر خسته مي‌شود. نقش‌ها عوض مي‌شود و ماده‌ها اظهار عشق مي‌كنند ولي نرها به تدريج اشتياق خود را نسبت به جنس ماده از دست مي‌دهند.

رفتار مادرانه

-شيرواري: طول اين مدت 67-63 روز است (كمتر معمول است كه به 70 روز برسد).

تعداد متوسط نوزادان: 4 بچه گربه

بيشترين نوزاد گزارش شده از سيامي نقطه آبي=13 بچه گربه

تعداد سرپستان‌ها: 8تا

مدت خروج جنين: 30 ثانيه تا 50 دقيقه

زمان‌هاي بين دو خروج جنين: 20 تا 45 دقيقه

سن حداكثر باروري=8-2 سال

جوان‌ترين سن مادر=6 ماه

مسن‌ترين سن مادر=13 سال

-وضع حمل: هر بچه گربه بصورت پيچيده در كيسه نازك شفافي كه بند نافي را به دنبال دارد بيرون مي‌آيد. مادر بلافاصله كيسه جنين را پاره كرده و بچه را ليس مي‌زند و خشك مي‌نمايد. او ممكن است بندناف بچه گربه را هنگام ليس زدن او جدا كند و يا ممكن است تا خروج جفت (دقايقي پس از تولد) صبر كند. سپس او جفت و بندناف را تا محل اتصال اينها به جنين مي‌خورد.

اهميت خوردن جفت بر اين اساس است كه جفت داراي هورمونهايي است كه شيرواري را شروع مي‌كند، به علاوه ارزش غذايي نيز دارد. گربه مادر در 24 ساعت اول و يا بيشتر با بچه‌هاي خود مي‌ماند و تغذيه‌اي كه او از جفت نموده سبب مي‌شود او به شكار نرود.

گاهي مادر كيسه جنين را درست برمي‌دارد اما بعد از گاز زدن بندناف ممكن است بچه گربه را بخورد. اين رفتار بيشتر در ماده‌هايي كه اولين وضع حمل خود را دارند پيش مي‌آيد و دليل اين امر مشخص نيست.

در طي مراحل انتهايي آبستني و بخصوص بعد از وضع‌حمل، گربه‌هاي ماده نسبت به نرهاي آشنا يا بيگانه بسيار تهاجم‌پذير مي‌شوند. آنها ممكن است در مواقع حس تهديد بچه‌هايشان به گونه‌هاي ديگر مثل سگ‌ها نيز حمله كنند.

-مراقبت از بچه گربه‌هاي تازه متولد شده:

باز شدن چشم‌ها: 10-4 روزگي

بلوغ بينايي ادامه مي‌يابد تا:3 ماهگي

ظهور دندانهاي شيري:14 روزگي

چشيدن اولين غذاي جامد:4-3هفتگي

شروع از شير گرفتن: حدود 6 هفتگي

از شير گرفته شدن كامل: حدود 12 هفتگي

مادر بيشتر وقتش را در سه هفته اول زندگي بچه‌هايش، با آنها مي‌گذارند. گربه‌هاي وحشي آشيانه خودشان را براي آوردن غذا، زمانهاي كوتاهي ترك مي‌كنند. اگر بچه‌ها از مادرشان جدا شوند با جيغ و شيون پيوسته به اين امر پاسخ مي‌دهند.

-پرستاري از بچه گربه‌ها: گربه‌هاي مادر بچه گربه را كه شيون مي‌كنند را جستجو مي‌كنند اما اگر بچه گربه‌اي ساكت باشد او را فراموش نخواهد كرد. هر بچه‌اي صداي پريشاني يا ناله خاص خود را دارد.

بچه گربه‌هاي تازه متولد شده صورت پخش دارند، چشم‌هاي بسته و فشرده، پاهاي ضعيف كه نمي‌توانند راه بروند ولي دقايقي پس از تولد انها با كمك سرشان شروع به وول‌وول خوردن مي‌كنند، پاهاي جلويي مانند پارو عمل كرده و پاهاي عقبي آنها را هل مي‌دهد. جهت حركت آنها مسير مشخصي ندارد و جهت جستجو، گرماي بدن مادرشان است.

آنها بوسيله بو و غرولند دائمي مادرشان راهنمايي مي‌شوند. مادر با خوابيدن به پهلو و هلالي شكل، كار را براي آنها راحت مي‌كند. بچه گربه‌ها اطراف پوشش مادر آنقدر پوزه مي‌مالند و مي‌كاوند تا به سرپستان رسيده به مكيدن كنند. به طور طبيعي اين اتفاقات در يك ساعت پس از تولد رخ مي‌دهد.

تا روز سوم يا چهارم هر بچه گربه به سمت نوك پستان اختصاصي خود مي‌خوابد. تشخيص سرپستانك هر بچه توسط بوي آن است. اگر زير بدن مادر گربه‌ها شسته شود و در نتيجه اين بوها پاك شود، بچه‌هايش موقتاً توانايي تشخيص سرپستانك خاص خود را از دست مي‌دهند.

در ابتدا بچه گربه 8 ساعت در روز در حال مكيدن است و هر دفعه شير مكيدن ممكن است تا 45 دقيقه طول بكشد.

عمل گام برداشتن پاهاي جلويي كه در عمل مكيدن كمك مي‌كند باعث تحريك جريان شير مي‌شود. اين نوع حركت دستها گاهي در گربه‌هاي بالغ هنگام فعاليتهايي كه با صاحب خود انجام مي‌دهند ديده مي‌شود كه به عنوان علامت رضايت و خرسندي تعبير مي‌گردد.

بچه گربه‌ها با عدم كفايت بسياري از حس‌ها يا فعاليتهاي فيزيكي به دنيا مي‌آيند. آنها در 2 هفته اول زندگي خود توانايي ادرار كردن يا مدفوع كردن ندارند و اين امر بسته به تحريك ناحيه تناسلي آنها توسط ليسيدن مادر ميسر مي‌گردد. اين امر بسيار مهم است كه وقتي بچه گربه‌اي را دستي بزرگ مي‌كنيم، غذا دادن تنها كافي نيست و بايد ناحيه تناسلي و ناحيه خلفي بدن با پارچه نرم و مرطوب ماساژ داده شود تا ادرار كردن و مدفوع كردن تحريك گردد.

سه هفته اول زندگي بچه گربه‌ها مشابه 18 ماه اول زندگي فرزند انسان است. بچه گربه‌هايي كه خيلي زود از مادرشان جدا مي‌شوند به نظر مي‌رسد، احتمال مشكلات رفتاري را در آينده بيشتر داشته باشند.

در طي سومين تا چهارمين هفته زندگي بچه گربه‌ها، مادرشان ناگهان تصميم به پيدا كردن خانه جديد براي آنها مي‌كند. عقيده بر اين است اين امر بخاطر برگشت به طبيعت و زندگي وحشي و محافظت عليه مهاجمان احتمالي مي‌باشد.

در حدود سه هفتگي، بچه گربه‌ها به چيزهايي كه حس كنجكاوي و جذابيت را براي آنها تحريك مي‌كند پنجه مي‌زنند.

همچنين در اين زمان آنها ياد مي‌گيرند مدفوع و ادرار خود را دفن كنند. در طي اين هفته‌هايي كه آنها اين توانايي را ندارند. مادرشان فضولات آنها را ليس مي‌زند. به طور معمول گربه‌ها حفره‌اي را در خاك با پاهاي جلويي حفر مي‌كنند و با نيمه خلفي روي آن مي‌ايستند و سپس با خاك ريختن روي آن خود را پر مي‌كنند.

بچه گربه‌ها خودشان براي زندگي در خانه حدود 4 هفتگي دست‌آموز خواهند شد.

اولين ماه زندگي بچه گربه‌ها با وابستگي به مادر است و معمولاً توجه و حضور مادر را نيز به همراه دارد.

دومين ماه معادل دوره بچگي انسان است. شدت وابستگي بچه‌ها با مادر كمتر مي‌شود. بچه‌ گربه‌ها ديگر هر كاري را با هم نمي‌كنند و تفاوتهاي بين آنها آشكار مي‌گردد. سلسله مراتب‌گذراي آغاز شده و تقريباً هميشه يك بچه گربه غالب در يك زايمان وجود دارد.

دوره از شيرگيري در حدود 6 هفتگي آغاز مي‌گردد. از اين زمان گربه مادر خودش را كمتر و كمتر در اختيار بچه‌ها قرار مي‌دهد. قطع ناگهاني شير وجود ندارد وگرنه شيرخوار مي‌ميرد. بچه گربه‌ها خوردن غذاي جامد را متعاقب مادرشان از ظرف غذاي او فرا مي‌گيرند.

بچه گربه‌ها طي بازي با يكديگر پريدن و دنبال هم كردن و فرار كردن را ياد مي گيرند. در 8 هفتگي آنها زمان كمتري را با هم صرف مي‌كنند. تا 12 هفتگي آنها تقريباً بطور كامل مستقل مي‌شوند اگرچه در حدود 20 هفتگي بالغ خواهند شد.

بچه گربه‌هاي 5 ماهه آماده‌اند تا زندگي خود را به گونه خودشان بسازند. در طبيعت وحش، خانواده گربه‌سانان بيشتر باهم مي‌مانند، زيرا تنها يك زايمان در سال دارند ولي گربه‌هاي اهلي در 6 ماه پس از زايش دوباره فحل مي‌شوند و ممكن است دشمن بچه‌هاي خود شده و به هم بغرند يا همديگر را دنبال كنند و بچه گربه‌ها نسبت به هم خشن شوند. گربه‌هاي يك‌ساله با خواهر برادران خود مانند گربه‌هاي بيگانه رفتار مي‌كنند.

-آموزش: بچه گربه‌ها ضرورتي براي آموزش تعقيب كردن ندارند، زيرا آنها براي تعقيب اجسامي كه از آنها دور مي‌شوند، برنامه‌ريزي شده‌اند. تعقيب و گرفتن با آنها زاده مي‌شود ولي براي كشتن بايد تحت آموزش قرار گيرند. گربه مادر توجه دارد كه بچه‌هايش شانس آموزش كشتن را بواسطه مثالهايي كه از او مي‌بينند فرا گيرند.

او همچنين به آنها آموزش مي‌دهد كه خطر را بشناسند و دشمنان بلقوه را تشخيص دهند. بچه گربه‌ها خيل زود مي‌آموزند، نوعي خاص از غرغركردن به عنوان فرماني جهت پخش شدن و پنهان شدن است. اگر حس كنجكاوي آنها باعث شود آنها سريع فرمانبرداري نكنند، غرش مادر با يك ضربه مناسب براي بردن آنها به مسير مطلوب اين

عمل را تكميل مي‌كند.

-بازي: بازي كردن توانايي گونه‌هايي است كه طريقه زندگيشان مستلزم حركات سريع، جهت‌يابي دقيق براي دستيابي به هدف و داشتن عقوبت سنگين در از دست دادن اولين تلاش جهت گرفتن آن چيزي است. ثانياً گونه‌هايي كه بازي مي‌كنند از گونه‌هاي باهوش هستند مثل پريمادها، دلفين‌ها و گوشتخواران.

تجربيات دوران كودكي حيوانات تحت حمايت بالغين اجازه مي‌دهد كه مغز زمان بيشتري براي پيشرفت داشته باشد.

حيواناتي كه زمان براي بازي دارند از آن ياد مي‌گيرند تا چگونه بر پايه تجربيات خود تصميم‌گيري كنند.

بچه گربه ها در سه هفتگي شروع به بازي مي‌كنند و بازي آنها هدف مشخصي ندارد. دو بچه گربه ممكن است دنبال يكديگر كنند و نقش فرار كننده و تعقيب كننده مرتباً عوض مي‌شود. در جنگ‌هاي بازي، گاز گرفتن يا ناخن كشيدن شديد نيست و واضح است كه زخم يا كشته شدني در كار نيست.

-شرح الگوهاي بازي بچه گربه‌ها به ترتيب زماني: حالت ايستاده و شكم به سمت بالا، بچه گربه‌اي روي بچه گربه ديگر كه شكمش رو به بالاست مي‌ايستد و تلاش جهت گاز گرفتن سر يا گردن همديگر است (روز26-23). كنار رفتن و با چنگال‌ها حمله كردن: بچه گربه پشتش را خم مي‌كند، دمش را به سمت بالا و به سمت بدنش حلقه مي‌كند و كنار يا اطراف بچه گربه يا جسم ديگر راه مي‌رود (34-32 روزگي). تعقيب و پرش: بچه گربه از گربه‌اي فرار و يا او را تعقيب مي‌كند و سپس موقعيت بدني ذكر شده در بازي كنار رفتن و حمله با چنگال‌ها را گرفته و شروع به حمله مي‌كند(46-36روزگي).

تا 18 هفتگي بچه گربه تمايل خود را براي بازي از دست مي‌دهد و معمولاً پس از آن تنها به طور انفرادي ديده مي‌شود.

-تغذيه: در طي سه هفته اول زندگي كل تغذيه بچه گربه‌ها از طريق شير مادر تأمين مي‌شود. در گربه‌هاي وحشي ميزان مناسب و با كفايتي پروتئين از عضلات مواد معدني و ويتامينهاي با ارزش از روده و استخوانهاي شكار تأمين مي‌گردد. بدن شكار همچنين مقدار آب كافي در اختيار آنها مي‌گذارد.

گربه‌ها نمي‌توانند تمام مواد شيميايي مورد نياز جهت متابوليزشان را تأمين كنند و وابسته به بدن شكار خود براي تأمين اينها هستند. به عنوان مثال تورين، كه براي بينايي ضروري است در بدن گربه‌ها متابوليزه نمي‌شود و بايد از خارج دريافت شود.

گربه‌ها دو برابر سگها به پروتئين بيشتري احتياج دارند. بين %30-25 كالري دريافتي آنها بايد شامل چربي حيواني باشد. چربي حيواني همچنين منبع ويتامين E,D,A است كه بدن گربه‌ها نمي‌تواند توليد كند.

از آنجائيكه سم‌زدائي بدن گربه‌ها ضعيف است و از طرفي متابوليسم‌شان به اين قضيه وابسته است پس شكار آنها بايد اين كار را برايشان انجام دهد. به همين دليل هم هست كه داروهاي به نظر كم خطر مثل آسپرين يا اسيدبنزوئيك بعنوان نگه دارنده غذا براي گربه‌ها بسيار سمي است.

گربه‌هاي اهلي بر خلاف طبيعت صحرائي خود، آب را به بي‌ميلي مي‌نوشند. از آنجائيكه غذاي كنسروشده تا %83 آب دارد، گربه‌هايي كه با اين غذا تغذيه مي‌شوند به ندرت آب مي‌نوشند. غذاي خشك احتياج به نوشيدن آب هم دارد.

گربه‌هاي اهلي تغذيه كننده‌ها گاه‌گاهي هستند. اما به عنوان غذادهنده‌هاي فرصت‌طلب آنها ممكن است الگوي فعاليتي متفاوتي براي دستيابي به شكار داشته باشند گاه شكارچي و گاه پاكسازي كننده يا توسط ساحب تغذيه شوند.

غذايي كه ترجيح مي‌دهند: گوشت‌خام، روده‌ها، غذاي آماده (خشك يا مرطوب)، پس‌مانده آشپزخانه

دماي ترجيحي:ºC40-24

رفتارهاي غارتگرانه (شكار): گربه‌ها با يك توانايي ذاتي غارتگرانه‌اي به دنيا مي‌آيند و حيواناتي كه هرگز شكار نمي‌كنند يا با شكار مقابل نمي‌شوند اين رفتار را همچنان نشان خواهند داد.

تجارب اوليه بچه گربه در ارتباط با مهارت شكار گربه‌هاي بالغ مي‌باشد ولي اين ضرورتي ندارد. بچه گربه‌هايي كه در محيط‌هاي بدون دستيابي به شكار پرورش يافته‌اند نيز رفتار غارتگري كافي مانند بالغين را به نمايش خواهند گذاشت.

حس‌هاي بينايي و شنوايي مهمترين حس‌ها براي تشخيص شكار است. صدا ممكن است توجه گربه را جلب كند اما اين حركت جسم شكار گونه است كه اساساً مسؤول تحريك توالي زنجيره شكار است.

دو استراتژي در مورد گربه‌ها مشاهده شده است. گربه ممكن است آرام راه برود، نگاه كند، بشنود و به طور منظم بايستد و بر روي صدا يا تصويري تمركز كند. متناوباً ممكن است استراتژي كمين را اتخاذ كند. بدين معني كه در منطقه‌اي كه شكار معمولاً به وفور يافت مي‌شود مثل لانة موش‌ها مي‌نشيند و انتظار مي‌كشد. گربه نزديك لانه زيرزمين موش منتظر شده و به سوراخ خيره مي‌شود تا موش پديدار شود. با ظهور شكار گربه منتظر خواهد ماند تا حيوان فاصله‌اي را طي مي‌كند. بعد از عمليات موفقيت‌آميز شكار ممكن است در همان نقطه خورده شود و يا به خانه انتقال يابد.

تمام گربه‌هاي شكارچي توانايي واكنش‌هاي ويژه‌اي در جهت حمله و گاز گرفتن نقطه كشنده براي شكار هستند. در گربه‌ها گردن نقطه هدف ترجيحي است. گربه به شكار از بالا و پائين حمله مي‌كند و پس گردن او را گرفته و به طور طبيعي بسيار دقيقي ستون مهره‌ها را هدف گاز قرار مي‌دهد.

گربه‌ها معمولاً خوردن شكارشان را از انتهاي سر او شروع مي‌كنند. اين عمل جهت كندن پر يا پوشش شكار است.

گربه‌ها گاهي با شكارشان بازي مي‌كنند، او را مرتباً پرت كرده و تعقيب مي‌كنند. بازي با شكار براي مشاهده كننده انسان بسيار رنجاننده است.

سه نوع بازي با شكار وجود دارد. اولين رفتار اكتشافي ضروري است. براساس ديدن اسباب‌بازي جديد يا چيز عجيب، گربه با شك به او نزديك شده و سپس در فاصله مطمئن قوز كرده و پنجه خود را كشيده و آهسته به جسم ناشناخته مي‌زند.

اين رفتار در مورد چيزهايي كه گربه چند سري پنجه به سمت آنها روانه كرده و جسم تخريب‌پذير است تشديد مي‌شود. بعضي گربه‌ها اين روش را در مورد شكار كشته شده اعمال مي‌كنند.

دومين نوع بازي نوع كشنده شكار بود كه در بالا ذكر شد.

نوع سوم بازي تنها وقتي رخ مي‌دهد كه حيوان مرده باشد. گربه رقص‌پرشي و ديوانه‌واري را انجام مي‌دهد و خودش را خم كرده و اطراف شكار يكسري جهش‌هايي مي‌كند. اين كار معمولاً متعاقب شكار طولاني و خسته‌كننده با يك حيوان بزرگ و خطرناك اجرا مي‌شود.

-خواب: گربه‌ها 3-2 عمرشان را خواب هستند. طول مدت خواب در روز بسته به هوا، درجه گرسنگي، سن و آيا اينكه مستعد عمليات جنسي هستند يا خير متفاوت است.

گربه‌هاي كسل و يا مسن بيشتر وقتشان را صرف خواب مي‌كنند.

وقتي گربه مي‌رود كه بخوابد، ابتدا وارد دوره خواب سبك مي‌شود كه 30-10 دقيقه طول مي‌كشد. تعداد حركات سريع چشم بين 8 تا 30 بار بطور يكباره رخ مي‌دهد. بعد خواب سبك وارد مرحله REM مي‌شود كه در اين مرحله عضلات گربه جمع و ناخن‌هايش بيرون كشيده و تو مي‌روند. گوش‌ها، دم و سبيل‌ها مي‌لرزند. اين مرحله 7-6 دقيقه طول كشيده و گربه دوباره وارد مرحله خواب سبك مي‌شود. اين مراحل آنقدر تكرار مي‌شوند تا گربه از خواب برخيزد.

گربه‌هاي سالم %15 زندگيشان را در REM، %50 در خواب سبك، و %35 را بيدار مي‌گذرانند. در 4 هفته اول زندگي گربه‌ها فقط در مرحله REM مي‌خوابند كه %50 روزشان را تشكيل مي‌دهد. گربه ها در REM به نظر مي‌رسد كه مي‌توانند خواب ببينند.

-جستجوي راحتي: گربه‌ها ساعات بيداريشان را با تيمار كردن، يافتن غذا، مشاهده محيط و تعيين قلمروشان مي‌گذرانند.

گربه‌هاي خارج خانه‌اي آشيانه ندارند و در عوض در جستجوي مأوايي آرام، بدون كوران و گرم مي‌گردند. گربه‌هاي وحشي شهري به داخل زيرزمين يا خانه‌هاي متروكه و خالي مي‌روند.

گربه‌هاي خانگي براي خواب، گرم‌ترين نقطه خانه را ترجيح مي دهند.

-بهداشت و تيمار كردن: گربه‌ها حيوانات خانگي مناسبي هستند، زيرا بسيار تميز هستند. آنها پوست تميزشان را ليس مي‌زنند، حتي وقتي كه با مواد بودار يا سمي آغشته باشد.

وقتي صورت خود را تميز مي‌كند. گربه پائين‌ترين قسمت يكي از پاهاي قدامي خود را ليس زده و بالاي پنجه را مرطوب مي‌كند تا بوسيله آن خاصيت اسفنجي يافته و يك طرف صورت را تميز كند. سپس گربه پاي قدامي ديگر را مرطوب كرده و طرف ديگر صورت خود را تميز مي‌كند. گربه از پاهاي خلفي جهت خاراندن پوشش خود استفاده مي‌كنند.

انعطاف بالاي بدن گربه‌ها اين اجازه را به آنها مي‌دهد كه دندان‌ها، زبان و پاها به تمام قسمتهاي بدن برسد.http://uploadtak.com/images/b3582_persiancat_22.jpg

 

 پرورش و فروش گربه های ایرانی

عکس گربه های آماده فروش در آدرس زیر:

ارسال هوایی وزمینی به سراسر کشور

فروش و خرید گربه های پرشین

تلفنهای تماس:

خانم طباطبایی

09127245024http://uploadtak.com/images/j9343_2.jpghttp://uploadtak.com/images/b8624_persian_cat_21.jpg

 
برچسب‌ها: تولید مثل گربه, حاملگی گربه, بارداری گربه, آبستنی گربه, گربه آبستن
+ نوشته شده توسط فروش پرشین کت تلفن 09199076149 در سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ و ساعت |

 مشاوره تلفني دامپزشکي در ايران

مشاوره تلفنی در زمینه نگهداری، تغذیه، جراحی، واکسیناسیون و بیماری های انواع حیوانات خانگی توسط دکتر سارا مکرم متخصص جراحی دامپزشکی. اولین و تنها مشاوره تلفنی دامپزشکی در ایران
تلفن تماس:9092301377 www.drmokaram.com
با تلفن ثابت تماس بگیرید

اتوبان همت (غرب)، اتوبان ستاری جنوب ، نرسیده به حکیم، روبروی شیرینی کلبه نور، پلاک 92، واحد 4
قیمت: دقیقه ای 300 تومان


برچسب‌ها: مشاورگربه, پرورش گربه, بارداری گربه, پانسیون گربه, گربه ایرانی
+ نوشته شده توسط فروش پرشین کت تلفن 09199076149 در چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۶ و ساعت |

تولید مثل گربه

گربه‌های ماده در حدود ۶ تا ۷ ماهگی به سن بلوغ می‌رسند و در این سن است که رفتارهای جنسی از آنها سر می‌زند از این سن به بعد آنها چندین بار در سال فحل می‌شوند. که فواصل بین فحلی حدود ۳ تا ۴ هفته‌است گربه‌ها در طی این دوران (دوران فحلی) به حالت پذیرش جنسی در می‌آیند. گربه‌های نر کمی دیرتر به سن بلوغ می‌رسند. (بطور متوسط در ۱۱ ماهگی). گربه ماده ۲ بار در سال می‌تواند زایمان کند حالت فحلی او در هر فصل چندین بار تکرار شده تا جفت گیری انجام شود. در زمان فحلی گربه ماده بیقرار بوده و پر سرو صدا می‌شود. گربه ماده تنها در پاسخ به عمل جفت گیری، تخمک گذاری را انجام می‌دهد.[۶] پس از اتمام آمیزش، جنس نر بلافاصله دور می‌شود زیرا در غیر اینصورت مورد حمله گربه ماده قرار خواهد گرفت در این هنگام گربه ماده روی زمین غلطیده، دهان، بینی و اطراف صورت خود را به زمین می‌مالد و در مواقعی پاها و بدن و دستگاه تناسلی‌اش را می‌لیسد. پس از یکبار عمل جنسی اکثر گربه‌های نر، دیگر میلی به تکرار عمل جنسی ندارند ولی گاهی دیده شده که پس از چندین دقیقه دوباره گربه نر در آمیزش جنسی شرکت کرده‌است. پس از انجام عمل جنسی و در صورت سالم بودن گربه ماده و بارور شدن آن، وی دیگر فحل نخواهد شد و این خود تأییدی بر موفقیت‌آمیز بودن عمل جنسی و آبستن شدن گربه ماده‌است. طول مدت آبستنی در گربه بطور متوسط ۶۵ روز است و گربه آبستن معمولا سر پستانها به زنگ قرمز در می‌آید که این حالت تقریبآ در هفته سوم آبستنی بارزتر است، در این زمان وزن آنها ممکن است تا حدود ۲ کیلوگرم افزایش یابد. در این هنگام تغییری در رفتار گربه ماده دیده می‌شود که از آن بعنوان رفتار مادری یاد می‌شود. این رفتار مادری از لحظه‌ای که بچه گربه در شکم مادر احساس می‌شود، شروع می‌شود. گربه ماده با علاقه خاصی از جنین‌هایش حمایت می‌کند. آنها در مراحل اولیه نیاز چندانی به مراقبتهای غذایی و حمایت‌های دیگر ندارند، با این حال در هفته‌های آخر که رشد جنین‌ها سرعت بیشتری به خود می‌گیرد اشتهای مادر افزایش می‌یابد. گربه ماده در موقع زایمان حرکاتی به شکم خود داده و این عمل وی که از رفتار و محبت مادری‌اش منشاء می‌گیرد عبور جنین را از مجرای رحمی آسان می‌سازد. با خروج کیسه آمنیوتیک و پاره شدن آن و ریختن مایع جنینی، گربه ماده اقدام به لیسیدن بچه‌های می‌کند این ایم باعث تحریک سیستم تنفسی آنها می‌شود. سپس گربه با علاقه و دقت خاصی بند ناف بچه گربه‌ها را قطع کرده و آنها را می‌بلعد. بطور متوسط گربه‌های ماده ۴ عدد بچه گربه که چشمانشان بسته‌است، بدنیا می‌آورند.[

http://www.uploadtak.com/images/v241_3.jpg


برچسب‌ها: تولید مثل گربه, حاملگی گربه, بارداری گربه, فاصله ی بارداری ها در گربه, پرورش گربه
+ نوشته شده توسط فروش پرشین کت تلفن 09199076149 در سه شنبه بیستم شهریور ۱۳۸۶ و ساعت |


توليدمثل و آبستني در گربه


گربه‌های ماده در حدود 6 تا 7 ماهگي به سن بلوغ مي‌رسند و در اين سن است كه رفتارهاي جنسي از آنها سر مي‌زند از اين سن به بعد آنها چندين بار در سال فحل مي‌شوند. كه فواصل بين فحلي حدود 3 تا 4 هفته است گربه‌ها در طي اين دوران (دوران فحلي) به حالت پذيرش جنسي در مي‌آيند . گربه‌هاي نر كمي ديرتر به سن بلوغ مي‌رسند . (بطور متوسط در 11 ماهگي).

 در مواقع فحلي گربه ماده به گربه نر نزديك مي‌شود و سپسدر مقابل وي خم شده، صداي ناله مانندي از خود درآورده و بدن خود، مخصوصآ مقعد و دستگاه تناسلي‌اش را مي‌ليسد و آنگاه روي زمين غلطيده و بدن خود را بوسيلهچنگالهايش مي‌خارد. قبل از آميزش جنسي گربه‌هاي نر وضعيت خاصي به خود مي‌گيرند به اينصورت كه بي‌حركت مانده و دهان خود را به مدت چند ثانيه باز نگه مي‌دارند در اين موقع گربه ماده نيز پاها را جمع كرده و ستون فقرات وي در اين حالت دچار يك انحناي بسيار زياد به سمت جلو (Lordosis) مي‌شود سپس در ابتداي شروع عمل جنسي به محض نزديك شدن گربه نر به گربه ماده، جنس نر صدايي از خود در مي‌آورد در اين حين گربه ماده با خم كردن قسمت پشتي بدن خود آماده پذيرش گربه نر مي‌شود. در ادامه گربه نر بر رويجفت خود پريده، پوست ناحيه بالاي گردن وي را گرفته و با پنجه‌هاي قدامي‌اش گربه ماده را مشت و مال مي‌دهد و نهايتآ عمل دخول انجام مي‌شود. اين وضعيت 1 تا 2 دقيقه ادامه مي‌يابد و سپس انزال صورت مي‌گيرد .

پس از اتمام آميزش، جنس نر بلافاصله دور مي‌شود زيرا در غير اينصورت مورد حمله گربه ماده قرار خواهد گرفت در اين هنگام گربه ماده روي زمين غلطيده، دهان، بيني و اطراف صورت خود را به زمين مي‌مالد و در مواقعي پاها و بدن و دستگاه تناسلي‌اش را مي‌ليسد. پس از يكبار عمل جنسي اكثر گربه‌هاي نر، ديگر ميلي به تكرار عمل جنسي ندارند ولي گاهي ديده شده كه پس از چندين دقيقه دوباره گربه نر در آميزش جنسي شركت كرده است. پس از انجام عمل جنسي و در صورت سالم بودن گربه ماده و بارور شدن آن، وي ديگر فحل نخواهد شد و اين خود تأييدي بر موفقيت‌آميز بودن عمل جنسي و آبستن شدن گربه ماده است. طول مدت آبستني در گربه بطور متوسط 65 روز است و گربه آبستن معمولا سر پستانها به زنگ قرمز در مي‌آيد كه اين حالت تقريبآ در هفته سوم آبستني بارزتر است، در اين زمان وزن آنها ممكن است تا حدود 2 كيلوگرمافزايش يابد. در اين هنگام تغييري در رفتار گربه ماده ديده مي‌شود كه از  آن بعنوان رفتار مادري ياد مي‌شود. اين رفتار مادري از لحظه‌اي كه بچه گربه در شكم مادر احساس مي‌شود، شروع مي‌شود. گربه ماده با علاقه خاصي از جنين‌هايش حمايت مي‌كند. آنها در مراحل اوليه نياز چنداني به مراقبتهاي غذايي و حمايت‌هاي ديگر ندارند، با اين حال در هفته‌هاي آخر كه رشد جنين‌ها سرعت بيشتري به خود مي‌گيرد اشتهاي مادر افزايش مي‌يابد، در اين موقع هيچگاه سعي نكنيد غذاهاي پرچرب و غني از كربوهيدرات به حيوان بخورانيد زيرا اين مواد غذايي باعث چاق شدن وي گشته و ممكن است در عمل زايمان اختلال ايجاد شود. در مقابل مي‌توانيد مقدار غذاهاي پروتئيني را افزايش دهيد اضافه كردن كلسيم و ويتامين به جيره نيز خالي از لطف نخواد بود .

در طول دوره آبستني، گربه آبستن را با احتياط حمل و نقل كنيد و هرگز براي لمس جنين‌هاي داخل رحم، شكم گربه را فشار ندهيد زيرا اينكار ممكن است آسيب جدي به جنين‌ها وارد سازد .

حدود دو هفته مانده به زايمان به گربه خود اجازه بيرون رفتن از خانه را ندهيد، يك جعبه يا كارتن گرم و تميز را بعنوان محل زايمان آن تدارك ديده و بهتر است كه آنرا در جاي نسبتآ تاريكي قرار بدهيد ولي در هر حال چنانچه گربه جاي ديگري را براي زايمان خود ترجيح مي‌دهد، جعبه را به همان جا منتقل كنيد .

گربه ماده در موقع زايمان حركاتي به شكم خود داده و اين عمل وي كه از رفتار و محبت مادري‌اش منشاء مي‌گيرد عبور جنين را از مجراي رحمي آسان مي‌سازد. با خروج كيسه آمنيوتيك و پاره شدن آن و ريختن مايع جنيني، گربه ماده اقدام به ليسيدن بچه‌هاي مي‌كند اين ايم باعث تحريك سيستم تنفسي آنها مي‌شود. سپس گربه با علاقه و دقت خاصي بند ناف بچه گربه‌ها را قطع كرده و آنها را مي‌بلعد. چنانچه پس از زايمان، حيوان دچار تب، بي‌قراري و خونريزي شديد از ناحيه واژن شود، حتمآ با دامپزشك تماس حاصل كنيد. بطور متوسط گربه‌هاي ماده 4 عدد بچه گربه كه چشمانشان بسته است، بدنيا مي‌آورند .

گربه‌هاي ماده معمولا بدون نياز به كمك، براحتي زايمان كرده و بند ناف بچه گربه‌ها را نيز بريده و ساير اقدامات ضروري حين زايمان و پس از آن را انجام مي‌دهند ولي گاهي اوقات، بويژه ماده گربه‌هايي كه براي اولين بار زايمان مي‌كنند ممكن است پرده‌هيا غشايي را در محل مورد نظر پاره نكنند و يا اينكه در بريدن بند ناف مشكل داشته باشند، در چنين مواقعي بايد به كمك گربه بشتابيد در مرحله اول پرده‌هاي غشايي كه دور بچه گربه‌ها را احاطه كرده، پاره كرده و دقت داشته باشيد كه آنها ر وي سوراخهاي بيني را نگرفته باشند، سپس با استفاده از يك پارچه نرم و گرم آنها را خشك كنيد. براي بريدن بند ناف يك قيچي كاملا استريل آماده كرده و ابتدا با استفاده از يك نخ ابريشمي كاملا تميز 2 تا 3 سانتيمتري ابتداي آن (ابتداي جنيني) را محكم گره بزنيد و سپس با قيچي حدود 1 سانتيمتر پايينتر از گره (دورتر از جنين) را بريده و در نهايت بچه گربه‌ها را درون يك كارتن با جعبه نرم و پاكيزه و گرم قرار دهيد .

گربه ماده پس از زايمان بدقت از بچه‌هايش مواظبت كرده و به آنها شير مي‌دهد و حدود 8 هفته پس از زايش محبت مادر به منتهي حد خود مي‌رسد .

با بزرگتر شدن بچه گربه‌ها مراقبت و حمايت مادر از آنها كاهش يافته و بجاي شير دادن به بچه‌ها در كنار آنها نشسته و ناظر حركاتشان شده (در حدود 6 هفتگي) و قسمتي از غذاي خود را به آنها مي‌دهد. از همينموقع شما مي‌توانيد به تربيت بچه گربه‌ها اقدام كنيد .

چنانچه به هر دليل بچه گربه‌ها مادر خود را از دست بدهند، به تنهايي قادر به ادامه زندگي نيستند. بهترين راه براي مواظبت و نگهداري از اين بچه گربه‌ها اين است كه آنها را نزد يك گربه ديگري كه به تازگي زايمان كرده بگذاريد تا وي آنها را شير دهد. در غير اينصورت بايد خودتان با استفاده از شير گاو آنها را تغذيه كنيد. البته شير گاو براي تغذيه بچه گربه‌ها چندان غني نيست و بهمين خاطر قبل از اينكه به مصرف بچه گربه‌ها برسانيد بايد آنرا غني‌سازي كنيد. براي اينكار مقداري زرده تخم‌مرغ، روغن ماهي، عصاره گوشت گوسفند، تركيباتكلسيم‌دار مانند (هيدوركسيد كليسم) و گلوكز به آن اضافه كرده، سپس تركيبي را كه بدست آورده‌ايد به دماي 38 درجه رسانده و با استفاده از يك قطره‌چكان و يا يك سرنگ استريل آنرا به بچه گربه‌هاي بي‌مادر بدهيد، توجه داشته باشيد كه هيچگاه شير را به زور به آنها نخورانيد و احتياط كنيد كه آن به درون ناي بچه گربه‌ها نرود .

جلوگيري از آبستني

ساليانه تعداد زيادي از گربه‌هاي اهلي كه ناخواسته به دنيا مي‌آيند، معدوم مي‌شوند، براي جلوگيري از اين مسئله بايد گربه‌ها را عقيم كرد. گربه‌هاي ماده را به روش جراحي و با خارج ساختن رحم و تخمدانهايش عقيم مي‌كنند و در مورد گربه‌هاي نر نيز با در آوردن بيضه‌ها آنها را اخته مي‌كنند . رفتار جنسي گربه‌هاي ماده پس از 24 ساعت از عقيم ساختن آنها بطور كامل از بين خواهد رفت. معمولا بهترين سن براي عقيم كردن ماده گربه‌ها بين 4 تا 6 ماهگي است. اين عمل علاوه بر اينكه جلوي تولد بچه گربه‌هايي كه به احتمال زياد در آينده بدليل نداشتن صاحب و محلي براي زندگي تبديل به گربه‌هاي ولگرد خواهند شد مي‌گيرد، به سلامتي ماده گربه‌ها نيز كمك شاياني مي‌كند، چرا كه بسياري از گربه‌هايي كه عقيم نمي‌شوند به عفونت رحم و كيست‌هاي تخمداني، مبتلا مي‌شوند. گربه‌هاي نري كه اخته نشده‌ان با پاشيدن ادرار و تعيين قلمرو، محيط را آلوده مي‌كنند ولي در گربه‌هاي اخته شده چنين رفتاري مشاهده نمي‌شود.                                                                                                                                                                          

 


برچسب‌ها: توليدمثل و آبستني در گربه, فحل گربه, تولیدمثل گربه, بارداری گربه, حاملگی گربه
+ نوشته شده توسط فروش پرشین کت تلفن 09199076149 در چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۵ و ساعت |